"Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy." Honore de Balzac

Magdalena Zielińska - psycholog, psychoterapeuta. Świadczę usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii. Pracuję z grupami i z osobami indywidualnymi a także z rodzinami i z małżeństwami/parami. Pracuję pod stałą superwizją (stowarzyszenie OPTA).


Każda psychoterapia rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami/konsultacjami. Po nich zostaje zawarty kontrakt określający, nad czym osoba, para lub rodzina chce pracować, jak często będzie się spotykała ze mną, jak długo będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostają zasady odwołania sesji.

W psychoterapii częstość spotkań jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj jest to 50 lub 90 minut.


Znajdziesz mnie
także w
RODZAJE PROWADZONEJ PRZEZE MNIE TERAPII:


Psychoterapia integracyjna z elementami psychodynamicznymi 
w celu uzyskania pożądanego rezultatu terapeutycznego, w zależności od przypadku lub konkretnego problemu pacjenta, wykorzystywane są techniki i narzędzia z różnych nurtów, lub nawet z kilku nurtów jednocześnie
 

Psychoterapia psychodynamiczna - jest jedną z odmian psychoterapii wglądowej, co oznacza, że zakłada istnienie nieświadomego życia umysłowego, które wpływa na jakość życia realnego. Charakterystycznym dla tej teorii jest założenie, że jednym z najważniejszych ludzkich pragnień jest tworzenie związków z innymi ludźmi. Sposób nawiązywania i utrzymywania relacji kształtuje się w dzieciństwie i jest pochodną relacji z opiekunami, jakimi zazwyczaj są rodzice. Oznacza to, że pochodzące z przeszłości wzorce funkcjonowania interpersonalnego mają wpływ na jakość teraźniejszych relacji z innymi ludźmi. Wczesnodziecięce relacje z opiekunami mają nie tylko wpływ na obecne funkcjonowanie interpersonalne, ale także na sposób „traktowania siebie”, czyli mniej lub bardziej adekwatnego rozpoznawania swoich zasobów i ograniczeń. Celem terapii jest lepsze poznanie siebie, swoich możliwości i sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, a także rozpoznanie nieświadomych wzorców wchodzenia i utrzymywania relacji z innymi ludźmi, co daje szansę na bardziej adekwatne spostrzeganie siebie, uwalnia od nieadaptacyjnych ograniczeń, umożliwia budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji opartych na rzeczywistym doświadczeniu.


Psychoterapia rodzinna (systemowa) - polega na pracy z członkami rodziny. Zakłada ona, że sposób funkcjonowania osoby, przeżywane przez nią problemy, należy widzieć w szerokim kontekście układu rodzinnego, w jakim żyje. Zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. mogą być sygnałami, że wsparcia terapeutycznego potrzebuje cały system rodzinny. Pomoc psychoterapeuty polega na pracy z rodziną nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami. Ponieważ każda rodzina jest inna, nie ma też jednego identycznego schematu pracy w ramach tej metody. Metoda ta jest dostosowana do wyjątkowości każdego systemu rodzinnego. Spotkania służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie, takich jak wzajemna komunikacja, ustalanie czytelnych granic, określenie ról, norm postępowania, wyrażanie i przeżywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć, umacnianie więzi między poszczególnymi członkami.
Pacjentem jest małżeństwo lub para, hetero- lub homoseksulana - będąca w związku nieformalnym.CENNIK:
konsultacja indywidualna - 50 min - 100 zł
konsultacja pary - 50 min - 120 zł lub 90 min - 180 zł
udział w terapii grupowej - 120 min - 50 zł