"Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy." Honore de Balzac

Terapia indywidualna

Jeżeli masz poczucie, że nie radzisz sobie ze swoimi problemami, niezależnie od tego czego one dotyczą, 
przeżywasz trudności w relacji ze sobą lub innymi ludźmi lub po prostu masz potrzebę szczerej, życzliwej rozmowy,
to jest to miejsce dla Ciebie. Przy pełnej dyskrecji, wsparciu i życzliwości znajdziesz tu pomoc, jakiej szukasz.

  

 Zapraszam każdą osobę, która:
 - doświadcza trudności w życiu osobistym, rodzinnym lub zawodowym;
 - zmaga się z trudnościami emocjonalnymi;
 - cierpi z powodu trudności w relacjach 
 - czuje się samotna; 
 - nie akceptuje siebie; 
 - czuje się nieakceptowana i niezrozumiana przez otoczenie;
 - stoi przed trudnymi decyzjami życiowymi;  
 - doświadczyła straty;
 - jest rodzicem i doświadcza trudności wychowawczych;
 - zmaga się z chorobą swoją lub bliskich;
 - stoi w obliczu niepełnosprawności ruchowej swojej lub bliskich;
 - doświadcza trudności z odnalezieniem się w nowym środowisku;
 - cierpi z powodu smutku czy lęku;
 - chce lepiej poznać siebie i rozwijać swoją osobowość;
 - doświadczyła sytuacji traumatycznej;
 - znajduje się w sytuacji kryzysowej;


NOWOŚĆ - psychoterapia przez komunikator skype